Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij zetten de privacy van iedere bezoeker van de website voorop en behandelen alle gedeelde informatie op een vertrouwelijke manier. De privacy van onze bezoekers wordt beschermd op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens worden alleen gebruikt om een soepel en betrouwbaar bestelproces te bewerkstelligen, en worden niet doorverkocht aan derden.

Cookiewetgeving

Om het gebruik van onze website zo soepel mogelijk te laten verlopen voor bezoekers, slaan wij cookies op. Dit zijn kleine stukjes informatie die opgeslagen worden in de browsers van bezoekers. Hierdoor kunnen wij onze klanten herkennen bij herhaald bezoek. Ook zetten wij cookies in om onze dienstverlening te verbeteren en aan te passen naar de wensen van onze bezoekers. Alle informatie die over onze bezoekers wordt opgeslagen geven ons inzicht in persoonsidentificatie en worden bovendien gebruikt om het bestelproces te bespoedigen. Volgens de cookiewetgeving zullen wij op een vertrouwde wijze omgaan met onze bezoekersinformatie.

SSL-certificaat<

Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. SSL staat voor Security Socket Layer en is een beveiliging van de data-uitwisseling tussen onze website en de bezoekers. Dit betekent dat alle informatie die bezoekers invullen in onze velden en naar ons verstuurd worden via een versleutelde verbinding verloopt. Hierdoor zien alleen de bezoekers en wij de ingevulde gegevens en zijn deze afgeschermd voor derden. Onze bezoekers zijn er op deze manier verzekerd van dat alle informatie die zij met ons delen privé zijn en puur voor een optimaal bestelproces ingezet worden.

Overige verklaringen

Door de Wet Bescherming Persoonsgegevens vindt alle correspondentie tussen ons en de bezoekers op beschermde wijze plaats. Wij zullen onder geen enkele omstandigheid bezoekersinformatie tonen, uitlenen of verkopen aan derden. Hiermee garanderen wij een veilige omgeving voor onze bezoekers en een betrouwbare dienstverlening.