Het effect van steroiden op het lichaam

Oestergeen samen stelling

Vele tientallen jaren van gesynthetiseerde en het actief experimenteerden met de werkingen van alle anabolen steroiden om de directe activering van de cellulaire androgeenreceptoren en de toeneming van het eiwitsynthese. Die op haar beurt een aanvulling is voor het externe anabole gebruik die de vergroting van dehormoonspiegel veroorzaakt. Welke ook de anrogene receptor activeert en hier meer de eiwitsynthese.

Een indirecte werking kenmerkt zich door niet direct geactiveerd te worden door de androgene receptoren. In plaats daar van kan het de androgene werking uit werken op andere hormonen en zelfde de vrij gave van de lokale hormonale groeistimulatoren in de afzonderlijke cellen bevorderen. Het vergroten van de spiermassa gaat niet alleen via de eiwitsynthese maar ook via andere wegen zoals de afbraak van eiwitten en het transporteren van nutrienten door het weefsel. Hier voor kun je insuline gebruiken een hormoon dat er voor zorgt dat het transport van voedingsstoffen wordt verhoogd in de spiercellen. Hierdoor wordt een tweede poging gedaan voor de indirecte eiwitafbraak die spiergroei veroorzaakt te verminderen.

De anti-glucocorticoide wering van het mannelijk hormoon testosteron

Androgenen bevatten een belangrijke werking zo niet de belangrijkste werking namen glucocrticoid. Dit hormoon zorgt er voor dat het tegengestelde effect aan de spiercellen wordt veroorzaakt dan androgenen doen, namelijk het opslaan van protein afgifte. Deze wering wordt ook wel katabolisme genoemd oftewel de afbraak van spiermassa. Spiergroei kan het best worden gerealiseerd door het anabole effect die wordt veroorzaakt door testosteron in plaats van de generatieve werking van cortisol.

Wanneer steroiden worden toegediend kan een veel hoger androgeen niveau plaats vinden in de glucocorticoiden,  dit is een aanzienlijk groot nadelig effect. Of terwijl als je gebruikt maakt van AAS dan zorgt het katabolsime er voor dat de werking wordt verkort.  De eiwitsynthese absorptie wordt hierdoor verminderd in de spieren. Hierdoor zullen minder cellen een boodschap ontvangen om meer proteine los te laten en op den duur meer wordt geaccumuleerd. Voornamelijk mechanisme aangenomen die dit effect ter weeg brengen is androgeen verplaatsing van glucocorticoiden gebonden aan de glucocorticoid receptor. Er wordt ook gesuggereerd dat androgenen indirect invloed hebben met de DNA-binding aan de glucocorticoid response elementen.

Testosteron en Creatine Effect:
Pot creatinePot Creatine (CP) heeft een belangrijke rol bij het vervaardigen van de adenosinetrifosfaat in het kort ATP.  ATP is van groot belang bij de opslag van energie die nodig is voor het weefsel van spieren. Doordat de cellen in spieren gestimuleerd worden tot het binden van adenosinetrifosfaat moleculen die op hun buurt worden verminderd tot adenosinedifosfaat in het kort ADP moleculen waardoor er energie vrij kan komen. De spiercellen worden blootgesteld aan een proces dat geactiveerd wordt door de creatine die rap de adenosinedifosfaat terug brengt in de oorspronkelijke vorm om de adenosinetrifosfaat aan te vullen

Door de toename van de Creatine Pot die toegankelijk is in de spiercellen wordt de adenosinedifosfaat bijgevuld waardoor onze spieren duurzamer en sterker worden. Deze wering zorgt er voor dat er grotere en sterkere spieren geproduceerd worden met de steroiden. Het gebruik van AAS in combinatie met  creatine kan er voor zorgen dat er meer sterkte gerealiseerd wordt en de hersteld tijd wordt verkleind.

IGF-1 en het mannelijke hormoon Testosteron

De groei facturen met insuline achtige werkingen hebben een indirecte mechanisme op de spieren. Er is wetenschappelijk kenbaar gemaakt dan IGF-1 concentraties die aanwezig zijn in de skeletspieren de testosteron waardes van ouderen verhogen. Het lijken androgenen die lokaal gezien de aanmaak an de wering van IGF-1 receptor in de skeletspieren stimuleren totaal afhankelijk van het groeihormoon IGF-1 heeft een beperkte wering op de spiermassa aanmaak in combinatie met een anabolen kuur.

Het testosteron onder een vergroot glas

 

Structuur hormonen

In de vrije vorm is testosteron in kleine mate in feite de interactie met cellulaire receptoren. De grote meerderheid zal zich, binden aan: seks hormoon binden globuline, ook wel SHGB genoemd. Dezen komen vrij uit de hormonen tijdens korte zware lichamelijke inspanningen. Gemiddeld weg is er vijfenveertig procent van het testosteron gebonden  aan de SHBG en gemiddeld weg een drieenvijftig procent dat zich bind aan albumine. Het overgebleven twee procent van de bloedconcentratie is een ongebonden vrije toestand.

Het aantal vrije testosteron dat in de bloedbaan aanwezig is is een belangrijke factor voor de bemiddelden activiteit. Naar mate we ouder worden gaat het testosterone zich naar andere androgene steroidnen vormen. Ook zal de manier waarop de steroide zich bind aan de plasma eiwitten een andere vorm aannemen. Dit kenmerk zich door een groter percentage van vrije hormonen op een basis van miligram tot milligram.

De grote van het SHBG in ons lichaam is variabel en kan op zijn beurt worden aangepast door verschillende factoren. De meest belangrijke is waarschijnlijk de hoeveelheid van het oestrogeen en schildklier homoon aanwezig in onze bloed baan.

gespierde arm door testosteronEr kan worden gesteld het er in het algemeen een verkleining van het plasma-bindende eiwit zo als de schildklier en het oestrogeen optreed en hier mee een vergroting van het SHBG.  Lagere eiwit niveaus zijn opgemerkt tijdens een verhoogd androgeen niveau dat voorkomt uit het gebruiken van AAS.

Het plasma-bindende eiwitten niveau verkleinen is niet het enige mechanisme dat verantwoordelijk is voor een vergroot aantal van de vrije testosterone. Anabolen die een grote affiniteit met deze eiwitten reguleren willen nog al een de waarden van de vrije testosteron verhogen door middel van concurrentie op de binding. Het is bekend dat het voor de testo in ons moeilijker is om plasmaproteine te vinden die beschikbaar is in combinatie met de aanvullende koppeling tijdens een ongebonden toestand.

Dus het is nu duidelijk dat als het niveau van de vrije testo kan worden veranderd door het gebruik van verschillende steroiden, is er ook de mogelijkheid dat een steroide de potentie van een ander kan vergroten met de het zelfde mechanisme. Eiwitten die binden zijn werken om de anabole te beschermen tegen onder andere een te snelle stofwisseling als ook een stabielere concentratie van het bloed hormoon te garanderen als ook het gelijk verdelen van hormonen zo dat de wering van de organen in het lichaam beter hun werk kunnen doen.

Het het is ook duidelijk dat het manipuleren van de neiging van een hormoon bestaat in een ongebonden staat een effectieve manier is om drugs potentie te veranderen.
De werking van Oestrogeen Aromatization

De structuur van hormonen

Testosteron is ver weg het hormoon met de belangrijkste werking voor de synthese van het oestrogeen ook etradiol genoemd wat weer het belangrijkste geslachtshormoon van de vrouw is. De aanwezigheid van oestrogene is niet natuurlijk voor een man hoewel het structureel gelijkwaardig is aan testosterone. Door een stimulans van het aromatase enzym wordt er oestrogeen aangemaakt in het lichaam van de man. Aromatase-activiteit wordt opgemerkt in verschillende plaatsen in het lichaam van de man zowel in: de gonadale, vetweefsel, centraal zenuwstelsel, lever en skeletspieren.  In grote hoeveelheden heeft hij de potentie om veel ongewenste effecten, zoals het vasthouden van water, vrouwelijke borstweefsel ontwikkeling (gynaecomastie) en lichaamsvet ophoping te veroorzaken. In het kader van de gemiddelde gezonde man is de hoeveelheid oestrogeen in het algemeen niet zeer groot aanwezig in het lichaam en kunnen zelfs een gunstig zijn.

Er moet niet aangenomen worden dat oestrogeen niet een voordeel heeft. In veel opzichten is het een hormoon dat wenselijk is. Er is al jaren bekend onder atleten dat oestrogene anabole een van de beste zo niet de beste testosteron op bouwers zijn.  Het is pas kort gelden dat er wat meer inzicht is ontstaan in de onderliggende mechanismen die hier voor verantwoordelijk zijn.  Dit manifesteert zich door middelen die de verhoging van glucose gebruikt om het groeihormoon secretie en androgeenreceptor proliferatie te stimuleren.

In sommige gevallen lijkt het er op dat oestrogeen een belangrijke wering heeft in de bevordering van de anabole staat in het lichaam door de invloed op de glucose die gebruikt wordt testo shotdoor de spiermassa.

Dit vind zijn weg door het wijzigen van de beschikbare hoeveelheid glucose 6 fosfaatdehydrogenase. Dit enzym staat op zijn beurt in directe vinding met de consumptie van glucose door onze spiermassa voor het herstellen en groeien. Om precies te zijn het G6PD dit is een belangrijk werktuig in de pentose fosfaat route welke integraal de snelheid bepaald die wordt gebruikt voor de nucleinezuren en de lipden die worden gesynthetiseerd in de spiercellen voor het herstellen van het spier weefsel. Tijdens het herstel van de skeletspier is het schade niveau van G6PD sterk in volume gestegen. Waarvan wordt gedacht dat het herstel proces voor het lichaam verbeterd.

Oestrogeen kan ook een belangrijke rol spelen bij de productie van groeihormonen zo als IGF-1 die te lijken werken als een insuline booster. Dit zijn anabole hormonen die opduiken in de lever en in verschillende weefsels door de stimulatie van het  groeihormoon. Dit hormoon is in feite verantwoordelijk voor de bekende anabole activiteit van alle groeihormonen die zich kenmerkt  als een vergroting van de eiwitsynthese en het vergroten van de stikstof retentie en ook proliferatie ook bekend als cell hyperplasia.

Dihydrotestosteron (DHT) conversie

Dihydrotestosteron, beter bekend als DHT, dit hormoon is  3 tot 4 keer zo groot als testosteron. Dit is bij verre de sterke anabool in ons lichaam en zeer belanrijk om door te nemen om het hele plaatje te zien betreffende de werking van testosteron. Net zo als andere anabolen androgene steroïden die een vergelijkbare conversie ondergaan.

Op reactie van de 5-alpha-reductase enzym wordt testosteron omgezet in dihydrotestosteron. Om exact te zijn worden dubbel binding van C4-5 verwijderd uit de testosteron door het toevoegen van waterstofatomen. Door deze twee waterstofatomen te verwijderen van de obligatie wordt er een steroide gecreëerd die zich vastmaakt in de androgeenreceptor met een grote wering. 5-alpha reductase die zowel in de prostaat, hoofd huid, lever, spier weefsel en in het centraal zenuwstelsel waar het een mechanisme voor ons lichaam creëert om de proteine die aanwezig is in testosteron te verhogen op het moment dat een hoge androgene werking gewenst is.

het versterken van de testosteron op lokale gebied kan in sommige gevallen niet de bedoeling zijn. Denk hierbij aan de hogere androgene processen die in weefsel kan voorkomen welke vervelende bijwerkingen kan creëren. Dihydrotestosteron kan door haar werking op de talgklieren vervelende acne veroorzaken en de vorming van dihydrotesto op de hoofd huid is de boosdoener voor het verliezen van haar. Desalniettemin kunnen we dihydrotestosteron niet direct de schuld in de schoenen schuiven  omdat ook de geisoleerde DHT door diverse andere AAS wordt geactiveerd.

DHT ook bekend als dihydrotestotseron is van grote invloed op de werking en organisatie in het centraal zenuwstelsel. Een grote hoeveelheid neutrale cellen beschikken over androgene receptoren waarvan wordt gedacht dat deze voorraad dihydrotestotseron van het lichaam bevatten. Er is wetenschappelijk aangetoond dat dihydrotestotseron een grote werking heeft op deze cellen vergelijken met testosterrn. Proeven die zijn uitgevoerd op dieren hebben uitgewezen dat DHT als testosteron resulteert in een vergrote androgene receptor proliferatie in de cellen die neutraal zijn gemiddeld weg 3 en 7 uren na het innemen maar alleen dihydrotestotseron werkte tot eenentwintig uur.

De communicatie tussen de skeletspier en het centrale zenuwstelsel ook bekend als neuromusculaire systeem is cruciaal voor de top sporter.
Het is meer dan duidelijk het het vermogen in ons lichaam om zich aan te passen aan zware trainingen en de mogelijkheid hebben om zenuwuiteinden actief te maken in de spiermassa zijn allemaal afhankelijk van ons neuromusculiar systeem. Het blokkeren van DHT in een testo kuur kan gaan interfereren met de groei van de spieren en de bijbehorende kracht. Dit is tevens de reden waarom een veel gehoorde klacht als het dalen van de anabole potentie als er een 5-alpha-reductase remmer tijdens de testo kuur.