Algemene voorwaarden

– petraruns.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld van (verkeerd) opgevolgde adviezen

– Het gebruik van producten is geheel op eigen risico van de klant.

– petraruns.nl is nimmer verantwoordelijk voor het gebruik van producten door de klant.

– petraruns.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele typ-, zet-, of drukfouten op de website.

– Wanneer er sprake is van typ-, zet-, of drukfouten op de website zal petraruns.nl deze zo spoedig
mogelijk aanpassen.

– De bezoeker van petraruns.nl dient eerst zijn of haar gezondheidstoestand te overleggen met zijn of haar huisarts alvorens hij of zij producten besteld bij onze partners.

– Indien vereist in het land van herkomst, dient de klant een geldig recept van een erkende arts te bezitten wanneer hij of zij producten aanschaft.

– petraruns.nl is nooit verantwoordelijk voor eventuele problemen, bijwerkingen of andere ongemakken die het gebruik van producten geleverd door onze partners kunnen veroorzaken.

– Aangeschafte producten via onze partners zijn uitsluitend bedoelt voor eigen gebruik van de klant.

– De klant is geheel verantwoordelijk voor de eventuele import van producten aangeschaft bij onze partners in zijn of haar woonplaats of land.

– Gegeven adviezen door petraruns.nl zijn uitsluitend ter amusement.

– Gegeven adviezen door petraruns.nl zijn nimmer een vervanging van adviezen, verwijzingen of recepten van een erkende arts.

– Bezoekers van petraruns.nl ontheffen petraruns.nl van alle verantwoordelijkheden die voortkomen uit het de aanschaf of gebruik van producten van onze partners.

– De klant draagt volledige verantwoordelijk voor het invullen van bestelformulieren. Eventuele fouten die tijdens het invullen van de bestelformulieren ontstaan kunnen niet op petraruns.nl verhaald worden.

– Foutieve levering door verkeerd ingevulde bestelformulieren is niet de verantwoordelijkheid van petraruns.nl

– Wanneer een bestelling door verkeerd ingevulde bestelformulieren wordt geretourneerd aan de afzender behoudt onze leverancier het recht om te wachten totdat de zending in zijn geheel is ontvangen. Nadat de zending volledig retour is kan de zending, in overleg met de klant, nogmaals verstuurd worden.

– De klant aanvaard de algemene voorwaarden van petraruns.nl die op de website worden gehanteerd wanneer hij of zij een bestelling plaatst.

– De klant is minimaal 21 jaar oud wanneer hij of zij een bestelling plaatst bij onze partners of teksten leest op de website van petraruns.nl.

– De klant is ten alle tijden bekend met de algemene voorwaarden van petraruns.nl

– petraruns.nl verkoopt zelf niks. Alle transacties vinden plaats op de websites van onze affiliate partners waar u terecht komt via de links in onze artikelen.